UAB „Lanksti linija“ – viena iš moderniausių metalo apdirbimo įmonių Lietuvoje, 2021 m. sausio mėn. sėkmingai įgyvendino investicinį projektą „Dažymo kameros rekonstrukcija ir perteklinės šilumos grąžinimas“, finansavimo ir priežiūros sutarties Nr. LAAIF-S-13(2020), kurį iš dalies finansuoja biudžetinė įstaiga Lietuvos aplinkos apsaugos investicijų fondas (LAAIF), administruoja Aplinkos projektų valdymo agentūra (APVA). Projekto įgyvendinimui skirta 149 540,69 Eur subsidija.

Projekto įgyvendinimo metu UAB „Lanksti linija“ įdiegė technologinę įrangą, kurios dėka įmonėje iki minimumo sumažintas į aplinką išmetamų pavojingų teršalų, susidarančių metalo apdirbimo technologinių operacijų metu, kiekis. Projekto įgyvendinimo metu įsigytos įrangos pagalba mažinama pavojingų medžiagų kaupimosi gyvuosiuose organizmuose grėsmė bei neigiamas poveikis žmonių sveikatai, sukurtos prielaidos darbuotojų darbo sąlygų gerėjimui. Lietuvos aplinkos apsaugos investicijų fondo skirta parama įmonei leido įdiegti pažangią įrangą, darbas kuria ne tik leis prisidėti prie švaresnės aplinkos kūrimo, bet ir padidins bendrovės konkurencingumą bei produktyvumą šalies ir tarptautiniu mastu. Taip pat įsidiegus oro taršą mažinančią įrangą bus vykdomos pagrindinės visų lygių aplinkosaugos direktyvose bei kituose norminiuose aktuose keliamos užduotys – imtis visų galimų ir ekonomiškai pateisinamų priemonių teršalų kiekiui bei neigiamam poveikiui visuomenės sveikatai ir aplinkai mažinti, kurti ir diegti tausiąsias technologijas, taupyti gamtos išteklius, imtis modernių efektyvių išteklių naudojimo sprendimų, atsižvelgiant į ilgalaikius gamtinių ekosistemų bei verslo (žmonių) poreikius.